Ikke rør sykelønna vår!

Alle skal ha råd til å bli syk.

Synnøve er i full jobb med MS

Synnøve må ha noen ekstra sykedager i løpet av året. Med lavere sykelønn vil hun hele tiden veie helsa mot økonomien. Som mor er hun avhengig av helsa, og som alenemor er hun avhengig av å beholde full lønn.

Les historien